Projekt POWIEDZ NIE BIERNOŚCI – Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo

Aktywuj siebie +stop bierności

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWIEDZ NIE BIERNOŚCI.
Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD KWIETNIA 2018 !!!

I. Projekt skierowany jest do 100 młodych osób młode w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z woj. pom., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
Proj. skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących woj. pom.

II. Zakres projektu:
Główne zadania:
-identyfikacja potrzeb i kompleksowe wsparcie doradcze(obligatoryjne)-indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (badanie orientacji zawodowej), opracowanie IPD, indywidualne doradztwo/konsultacje, warsztaty grupowe, wsparcie mentora;
-podniesienie kwalifikacji/kompetencji/ – (fakultatywne) udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje/kompetencje;
-zdobycie doświadczenia zawodowego–(fakultatywne) staże zawodowe pozwalające zdobyć niezbędne i wymagane przez pracodawców doświadczenie,

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem:100.
Liczba osób, które zostaną objęte doradztwem objętych doradztwem:100.
Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach zawodowych:100.
Liczba osób, które uzyskają doświadczenie zawodowe – staże:60.
Liczba osób, które podniosą kompetencje cyfrowe (EDL): 60.

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
– Stypendia szkoleniowe i stażowe
– Zwrot kosztów dojazdu
– Noclegi
– Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW na potrzeby stażu
– Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

KONTAKT:

EUR CONSULTING SP. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 728 24 16
pruszcz@eur.org.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS
ul. Bora Komorowskiego 3A/2
80-385 Gdańsk
Tel. 667488800
biuro@impuls.org.pl

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.