Projekt POWIEDZ NIE BIERNOŚCI – Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo

Aktywuj siebie +stop bierności

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWIEDZ NIE BIERNOŚCI.
Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD KWIETNIA 2018 !!!

Czas trwania projektu: 01.03.2018-31-08-2019

I. Projekt skierowany jest do 100 młodych osób młode w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z woj. pom., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
Proj. skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących woj. pom.

II. Zakres projektu:
Główne zadania:
-identyfikacja potrzeb i kompleksowe wsparcie doradcze(obligatoryjne)-indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (badanie orientacji zawodowej), opracowanie IPD, indywidualne doradztwo/konsultacje, warsztaty grupowe, wsparcie mentora;
-podniesienie kwalifikacji/kompetencji/ – (fakultatywne) udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje/kompetencje;
-zdobycie doświadczenia zawodowego–(fakultatywne) staże zawodowe pozwalające zdobyć niezbędne i wymagane przez pracodawców doświadczenie,

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem:100.
Liczba osób, które zostaną objęte doradztwem objętych doradztwem:100.
Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach zawodowych:100.
Liczba osób, które uzyskają doświadczenie zawodowe – staże:60.
Liczba osób, które podniosą kompetencje cyfrowe (EDL): 60.

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
– Stypendia szkoleniowe i stażowe
– Zwrot kosztów dojazdu
– Noclegi
– Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW na potrzeby stażu
– Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

KONTAKT:

EUR CONSULTING SP. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 728 24 16
pruszcz@eur.org.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS
ul. Bora Komorowskiego 3A/2
80-385 Gdańsk
Tel. 667488800
biuro@impuls.org.pl

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

– asystent koordynatora: Olga Bieleń pruszcz@eur.org.pl tel.+ 58 728 24 16

– mentor: Przemysław Kanarski- biuro@impuls.org.pl  tel. 782 670 600

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.