Projekt Rozwój + Praca = Przyszłość

kjl;l;.

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Rozwój + Praca = Przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację i wdrożenie usług rynku pracy realizowanych w ramach programu zawodowo – edukacyjnego.

W trakcie projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW i badania lekarskie na czas stażu
 • Catering

Zakres projektu:

 • Opracowanie Indywidualne Planu Działania i indywidualneporadnictwo zawodowe
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Coaching indywidualny
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby w wieku 18 – 29 lat
 • Osoby zamieszkujące obszar Gmin miejskich i wiejskich: Kwidzyn, Sztum, Pruszcz Gd., Tczew
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 • Ubodzy pracujący
 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.11.2019r. – 31.12.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 987 371, 38 ZŁ

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ W PROJEKT: 937 721, 38 ZŁ

Więcej informacji można uzyskać:

telefonicznie: 790 – 490 – 176; mailowo: pruszcz@eur.org.pl

lub w biurze projektu: EUR Consulting Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 19; 83-000 Pruszcz Gdański

regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

regulamin projektu wraz z załącznikami

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.