Listy płac

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

zainteresowanie tematyką i elementarna znajomość obsługi komputera w zakresie Windows

PROGRAM KURSU

REGULACJE PRAWNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ KALKULACJI LISTY PŁAC

 • Kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia wykonawcze na liście płac.
 • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych a lista płac.
 • System podatkowy na liście płac.
 • Lista płac dla pracownika od brutto do netto.
 • Dokumentacja płacowa.

SPOSÓB NALICZANIA LISTY PŁAC DLA PRACOWNIKA

 • Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek.
 • Wartość składek ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę.
 • Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu i PIT-2.
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Metodologia obliczeń od brutto do netto wynagrodzenia dla pracownika.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W PRAKTYCE

 • Wysokość składek.
 • Podstawa naliczania składek.
 • Przychody zwolnione ze składek.
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 • Świadczenia na rzecz pracowników a składki ZUS.

FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

 • Wysokość składek.
 • Podstawa naliczania składek.
 • Zasady zwolnień z opłacania składek.
 • Różnica pomiędzy naliczaniem FP i FGŚP.
 • Składki i Fundusze na deklaracjach rozliczeniowych ZUS.

ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY

 • Skala podatkowa.
 • Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy.
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej).
 • 50% koszty uzyskania przychodu na liście płac.
 • Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze.

OBLIGATORYJNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA - ZASADY WYLICZEŃ

 • Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru.
 • Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju.
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop.
 • Odprawy, odszkodowania.

FAKULTATYWNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

 • Dodatki.
 • Premie/nagrody/prowizje.
 • Opieka medyczna i inne świadczenia rzeczowe.
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Uwzględnianie składników fakultatywnych w podstawach naliczeń wynagrodzenia za urlop i zasiłków.

NIEOBECNOŚĆ PRACOWNIKA I JEJ WPŁYW NA LISTĘ PŁAC A POMNIEJSZANIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 • Zwolnienie lekarskie.
 • Urlop bezpłatny.
 • Urlop wypoczynkowy.
 • Nieobecność usprawiedliwiona.
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona.

DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 • Kolejność dokonywanych potrąceń.
 • Granice dokonywania potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Fakultatywne potrącenia wymagające zgody pracownika.
 • Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.