Uprawnienia

EUR Consulting posiada szereg uprawnień, akredytacji i zezwoleń

 • Przewóz Materiałów Niebezpiecznych wg programu zatwierdzonego Urząd Marszałkowski Departament Infrastruktury i Geodezji w Olsztynie na podstawie pozwolenia Nr RIT. VI-5527/5/97 z dnia 30.12.1997r.
 • Prawo jazdy – Zezwolenie Nr 09032861 na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych (Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm,) i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2002r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
 • Zgoda Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP i Ppoż. w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Pozwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego do prowadzenia szkoleń Inspektorów Ochrony Radiologicznej w placówkach rentgenowskich
 • Zaświadczenie Okręgowej Izby Lekarskiej Nr 000049-0001 na prowadzenie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie obejmującym ochronę radiologiczną pacjenta.
 • Certyfikat Agencji Zatrudnienia na kraj wydany przez Ministra Gospodarki
 • Program nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wg programu Departamentu Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki PP-13/TT-VI/29-W/99 Nr rej. 138/CERT – 138/2000 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.05.202r.
 • Akredytację przyznaną przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie na przeprowadzanie kursów:
  • Przewóz materiałów niebezpiecznych, 
  • Obsługa kas fiskalnych 
  • Szkolenie z zakresu dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, 
  • Asystentka sekretarka, 
  • Kurs ogólnobudowlany, 
  • Kurs komputerowy, 
  • Księgowość z obsł. komputerowego programu księgowego, 
  • Opiekunka społeczna z j. obcym, 
  • Florystyczny – bukieciarstwo, 
  • Kosmetyczny, 
  • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 
  • Operator maszyn sterowanych numerycznie – CNC, 
  • Inspektor BHP – szkolenie pracowników służby bhp o osób wykonujących zadania tej służby, 
  • Fryzjer, 
  • Gospodarka magazynowa z obsługą wózka widłowego, 
  • ABC przedsiębiorczości, 
  • Kucharz małej gastronomii, 
  • Aranżacja i zakładanie terenów zielonych i parków, 
  • AutoCAD, 
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Spawanie: MAG i TIG
  • Energetyczny
  • Kadry i płace
  • Brukarz
  • Grafik komputerowy
  • Sprzedawca – fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym
 • ISO 9001:2000 dla działalności oświatowej w formie szkolnej i pozaszkolnej oraz Agencji Zatrudnienia
 • Potwierdzenie legalności 97/FZ/2007 programu nr DD-09-18/01/03/P zarejestr. w spisie programów nadanych firmom zewnętrznym na obsługę suwnic SI i SII – nadane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
 • Decyzja nr 1/09 z dnia 20 stycznia 2009 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i Dyrekcji Warmińsko-  Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego ws. prowadzenia szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.