Inspektor Ochrony Radiologicznej

Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym programem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • Inspektorzy ochrony radiologicznej,
 • Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych,
 • Lekarze radiolodzy
 • Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,
 • Technicy elektroradiologii.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. 2007, nr 42, poz. 276, z późn. zm.) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się osobie, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia określonego w rozporządzeniu;
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
 • posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określony w rozporządzeniu.

Uprawnienia typu R lub S nadaje się osobie, która posiada staż pracy

 • roczny – w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub średnie i dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;
 • trzyletni – w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

PROGRAM KURSU

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

 • Uprawnienia typu R – dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nowotworowych.
 • Uprawnienia typu S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich lub do densytometrii kości.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.