INNE

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Termin: 12/06/2024 - 31/12/2024

Miejsce: ONLINE

Cena: 850 zł

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnych do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program kursu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391). Ukończenie Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu daje możliwość przyjmowania uczniów, praktykantów i pracowników młodocianych w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia i innych. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu nadające kwalifikacje. Szkolenie trwa 48 godzin dydaktycznych (40 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych).
Kurs realizujemy stacjonarnie oraz on-line .

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

Ukończone 18 lat

Spełnianie wymagań wstępnych stawianych kandydatom na kurs zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391)

PROGRAM KURSU

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”

Metodyka praktycznej nauki zawodu

Umiejętności dydaktyczne

Zapisz się


  Zobacz również

  12/06/2024 - 31/12/2024

  ONLINE

  850 zł

  10/07/2024 - 10/07/2024

  Pruszcz Gdański

  E/D - 790 zł; E+D - 1190 zł

  Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.