Opiekun osób starszych/ dzieci

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy opiekuna osób starszych, zależnych oraz dzieci.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

Brak przeciwskazań lekarskich,

PROGRAM KURSU

Opiekun osób starszych

Prawne i pozaprawne aspekty opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Podstawy gerontologii

Promocja zdrowia

Zasady żywienia i diet

Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii

Pielęgnowanie podstawowe i opieka nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi, w tym nad osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie

Choroby wieku podeszłego

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych;

Realizowanie zadań zleconych przez lekarza

Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji

Pomoc przy usprawnianiu ruchowym chorego i niepełnosprawnego

Rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu wolnego oraz organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia

Opiekun dzieci

Rola i zadania opiekuna dziecięcego

Psychologia rozwojowa wieku dziecięcego (okresy i fazy rozwoju)

Anatomia i fizjologia dziecka

Profilaktyka zdrowotna i prawidłowa dieta

Psychologia wychowawcza

Zasady pierwszej pomocy przedmedycznej

Opieka nad dzieckiem trudnym, nadpobudliwym i niepełnosprawnym

Najnowsze koncepcje pedagogiczne i psychologiczne wychowywania małego dziecka

Twórcze wychowywanie dziecka- gry i zabawy ruchowe, literatura dziecięca

Współpraca z rodzicami wychowywanie dziecka

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.