Pracownik ochrony

Szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy w zawodzie ochroniarza.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

Brak przeciwskazań lekarskich

PROGRAM KURSU

BLOK OGÓLNOPRAWNY

Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Szczegółowe zasady organizacji i działania wewnętrznych służb ochrony.

Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony.

Uprawnienia pracowników ochrony w ochronie mienia, z uwzględnieniem przypadków i warunków użycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego.

Odpowiedzialność cywilna i karna pracowników ochrony.

Ochrona tajemnicy służbowej i państwowej.

Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń

Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawno materialne i procesowe.

Podział przestępstw na zbrodnie i występki.

Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej.

Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

Instytucja obrony koniecznej.

Instytucja stanu wyższej konieczności.

Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

Przestępstwa przeciwko mieniu.

Wykroczenia przeciwko mieniu.

Wybrane elementy prawa karnego procesowego

Prawa i obowiązki świadka.

Uprawnienia pokrzywdzonego.

Ujęcie osoby

Społeczny i prawny obowiązek powiadamiania o przestępstwie ściganym z urzędu

Wybrane elementy prawa cywilnego

Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

Wybrane elementy prawa pracy

Etyka pracownika ochrony

Zasady udzielania pomocy przed lekarskiej

BLOK OCHRONA OSÓB

Przyczyny zamachu na osoby

Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki

Atak z użyciem broni palnej na odległość.

Atak z użyciem materiałów wybuchowych.

Uprowadzenia.

Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom

Organizacja grupy ochronnej

BLOK OCHRONA MIENIA

Ochrona obiektu

Ochrona konwojów

Techniczne środki zabezpieczenia mienia

BLOK SZKOLENIE STRZELECKIE

Budowa i zasada działania broni

Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią

Techniki posługiwania się bronią

BLOK SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

Samoobrona

Techniki interwencyjne

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.