Rozliczenia podatkowe

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

zainteresowanie tematyką

PROGRAM KURSU

Blok I - VAT

Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT

Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT

Podatnik podatku VAT

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT

Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT

Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT

Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:

Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe

Odliczenie podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2014 r.

Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego

Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży

Zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG) obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z uwzględnieniem zmian w przepisach:

 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
 • Eksport towarów
 • Import towarów
 • Import i eksport usług

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...

Blok II – CIT

Zagadnienia ogólne

Przychody

Koszty uzyskania przychodów

Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:

 • Amortyzacja
 • Wierzytelności
 • Różnice kursowe
 • Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych
 • Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne
 • Podmioty powiązane
 • Reklama i reprezentacja
 • Samochód w działalności gospodarczej

Blok III – PIT

Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą

Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów

Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów

Kapitały pieniężne

Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów

Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów

Wspólne rozliczenie podatku

Prawa majątkowe jako źródło przychodów

Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów

Koszty uzyskania przychodów

Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów

Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów

Zaliczki na podatek PIT

Zwolnienia w podatku PIT

Zeznania roczne

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.