Operator wózków jezdniowych

Szkolenie ma na celu przygotowanie do otrzymania uprawnień na wózki jezdniowe z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymiana butli gazowej.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

Ukończone 18 lat

stan zdrowia umożliwiający pracę przy obsłudze wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

PROGRAM KURSU

Typy stosowanych wózków jezdniowych

Budowa wózków

Czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami

Czynności operatora w czasie pracy wózkami

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

Wiadomości o dozorze technicznym

Aspekty prawne, wiadomości z zakresu BHP, p.poż.

Praktyczna nauka jazdy i manewrowania

Zaświadczenia, które wydajemy są bezterminowe (druk zaświadczenia MEN), na wszystkie typy wózków (spalinowe, gazowe, elektryczne).

Na Państwa życzenie szkolenie może zakończyć się egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia UDT są bezterminowe ważne na terenie całego kraju. Koszt egzaminu UDT wynosi 152 zł.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY

Hurtownie, magazyny, składy budowlane,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.