Centrum Walidacji i Certyfikacji

Centrum Walidacji
i Certyfikacji

Zapraszamy firmy szkoleniowe oraz indywidualnych klientów do certyfikowania i potwierdzania swoich umiejętności zawodowych w Centrum Walidacji i Certyfikacji powstałym przy firmie EUR Consulting i w porozumieniu z organizacją Pracodawcy Pomorza.

Centrum Walidacji i Certyfikacji powstało dnia 10 kwietnia 2017 roku, na podstawie porozumienia pomiędzy organizacją Pracodawcy Pomorza oraz firmą EUR Consulting. Placówka ta zajmuje się potwierdzaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych nabytych na kursach, szkoleniach czy też dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu.

CWiC zaprasza do współpracy przy potwierdzaniu kwalifikacji:

– firmy i instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej

– osoby prywatne, zainteresowane walidacją swoich kompetencji i pozyskaniem stosownych certyfikatów potwierdzających je.

Zdobycie kwalifikacji jest w pierwszej kolejności odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Potwierdzenie efektów uczenia się może oczywiście służyć celom wykraczającym poza te potrzeby, takim jak rozwój indywidualny i społeczny, jednak certyfikaty uzyskiwanie w drodze walidacji przydatne są przede wszystkim właśnie na rynku pracy. Jest wiele czynników sprzyjających zapotrzebowaniu na walidację u uczestników rynku pracy, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Problemem wielu pracowników, a  także bezrobotnych, nie jest brak kompetencji związanych z  wykonywaniem danego zawodu, lecz brak kwalifikacji, czyli potwierdzonych kompetencji. Osoba, która np. uczyła się wykonywania różnych zadań zawodowych w trakcie pracy, ma często podobne kompetencje jak pracownik, który ukończył edukację formalną. Jej sytuacja na rynku jest jednak gorsza ze względu na trudność z udowodnieniem posiadanych umiejętności zawodowych. Brak dokumentu poświadczającego nabyte kompetencje przekłada się na mniejszą mobilność na rynku pracy.

Nadawanie kwalifikacji

Centrum Walidacji i Certyfikacji działa jako odrębny podmiot powołany do przeprowadzenia procesów walidacji i certyfikacji, nadawania kwalifikacji zawodowych.
Wydawany certyfikat jest zgodny z wytycznymi określonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (- MR/2014-2020/13(03) „Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” Załącznik nr 8. Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.

Każdy certyfikat wystawiany przez CWiC zawiera opis efektów uczenia ocenione podczas procesu walidacji.
Certyfikaty wystawiane przez CWiC są rozpoznawalne i uznawalne w danej branży.
Poniżej zostały przedstawione rekomendacje od pracodawców zrzeszonych w sekcjach Pracodawców Pomorza.

Gwarancja jakości

Zapewnienie jakości procesu walidacji efektów uczenia się jest kluczowe, jeśli dany dokument ma w sposób wiarygodny poświadczać posiadane kwalifikacje. W tym celu stosowane są rozmaite procedury zapewniania jakości takie jak: oparcie kontroli jakości na procedurach opracowanych wewnętrznie oraz oparcie kontroli jakości na odpowiednich rozporządzeniach.

Centrum Walidacji i Certyfikacji jako  instytucja certyfikująca zapewniania zagwarantowanie jakości dotyczące zasad postępowania, procedur, metod oraz rozwiązań organizacyjnych służących zapewnianiu poprawności walidacji i certyfikowania oraz ich doskonaleniu. Przeprowadzenie egzaminów w CWiC to gwarancja rozdzielności osobowej oraz podmiotowej procesów kształcenia i walidacji. Zapewniamy fachową organizację procesów egzaminowania, a także procesów certyfikowania kwalifikacji zawodowych.
Zapewnianie jakości kwalifikacji służyć ma wiarygodności kwalifikacji i doskonaleniu walidacji.

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami o CWiC.

Opinia i poświadczenie wiarygodności w wybranych branżach przez organizację Pracodawcy Pomorza

Zobacz dokument >

Rekomendacja dotycząca Centrum Walidacji i Certyfikacji przez Norwesko-Polską Izbę Gospodarczą (NPCC)

Zobacz dokument >

Dokument Centrum Walidacji i Certyfikacji informujący o czasie przechowywania danych osobistych

Zobacz dokument >

Wzór certyfikatu poświadczającego kwalifikacje, wydawanego w Centrum Walidacji i Certyfikacji

Zobacz dokument >

Porozumienie zawarte między EUR Consulting a Pracodawcami Pomorza

Zobacz dokument >

Regulamin CWiC

Zobacz dokument >

Klienci CWiCNa stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.