Projekt PROSTA DROGA DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

logo

Zapraszamy do udziału w Projekcie:

„Prosta droga do włączenia społecznego”

Projekt RPWM.11.01.01-28-0039/17-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.11- Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01-Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania PRWM.11.01.01- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy:

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.