Projekt AKTYWUJ SIEBIE-STOP BIERNOŚCI

Aktywuj siebie +stop bierności


Zapraszamy do udziału w Projekcie:

„AKTYWUJ SIEBIE-STOP BIERNOŚCI. Wsparcie aktywizacyjne, doradcze, edukacyjne i zawodowe dla grupy NEET”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo zawodowe
  • poradnictwo psychologiczne
  • Zajęcia aktywizacyjno-sportowe
  • Bezpłatne szkolenia z branży logistyczno-transoprtowej, BPO/SSC, turystycznej, energetycznej, przemysł stoczniowy
  • Stypendia, płatne staże zawodowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Catering

Zapraszamy osoby:

  • W wieku 15-29 lat bierne zawodowo, nie uczące się
  • Niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • Osoby niepełnosprawne

 

Więcej informacji pod nr telefonu 665 440 500 lub b.dudek@eur.org.pl 

Wartość projektu: 944 171,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 896 963,28 zł

Partnerami projektu są: Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Soprtowych IMPULS (www.impuls.org.pl) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim (www.pcpr.powiat-gdanski.pl)

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.