Projekt MŁODZIEŻOWA ŚCIEŻKA PRACY

logo

   Zapraszamy do udziału w  projekcie

     „MŁODZIEŻOWA ŚCIEŻKA PRACY.”

 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,

Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

JAKI JEST CEL PROJEKTU ?

 1. Celem głównym projektu wzrost aktywności zawodowej osób młodych, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w subregionie elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie) pozostających bez pracy, poprzez realizację co najmniej trzech instrumentów indywidualnej i kompleksowej pomocy zgodnych z IPD, obejmujących: identyfikację potrzeb osób młodych, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy, uzyskany do końca IV 2019 r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT ?

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, zamieszkałych w subregionie elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie) pozostających bez pracy,  które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) .

KIEDY?

Lipiec 2018 – czerwiec 2019

NABÓR TRWA !!!!

CO OFERUJEMY?

 • Poradnictwo zawodowe (2 h/1 UP, 16 h/grupa),
 • Szkolenia zawodowe – w oparciu o listę zawodów deficytowych w woj. warmińsko-mazurskim i zgodnie ze sporządzonymi przez uczestników Indywidualnymi Planami Działania ( 120 h/osoba )        z zakresu:

      – pracownik biurowy

     – pracownik usług i sprzedawcy

    –  robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

    –  Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

 • Staże zawodowe (3-cio miesięczne),
 • Pośrednictwo pracy (2h/1 UP).

Podpisanie umowy o pracę dla 45 uczestników na co najmniej 1 miesiąc po ukończeniu stażu

                                                                                                                                                               

CO ZAPEWNIAMY?

        W RAMACH SZKOLEŃ :

 • stypendia za udział w szkoleniach
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie społeczne
 • bezpłatne egzaminy zawodowe nadające kwalifikacje

W RAMACH STAŻY ZAWODOWYCH :

 • 3 – miesięczne staże zawodowe
 • stypendium stażowe 997,40 zł/miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu
 • opłacone badania lekarskie
 • ubezpieczenie NNW

   OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE MOGĄ SKŁADAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE W BIURZE PROJEKTU ul. 1 MAJA 2/4 W ELBLĄGU

 Formularz można złożyć osobiście, listownie lub mailowo ( na etapie zakwalifikowania kandydata do projektu wymagamy oryginał ).

Dokumenty dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.eurconsulting.org.pl, adres e-mail: elblag@eur.org.pl, tel. 55 232 65 14.

KTO JEST REALIZATOREM?

EUR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 19.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

doradztwo zawodowe indywidualne 05-07.09

doradztwo zawodowe grupowe 08-13.09

doradztwo zawodowe indywidualne 10-14.09

doradztwo zawodowe indywidualne 3 h- 06.09.-12.09.2018

doradztwo zawodowe indywidualne 17-21.09

doradztwo zawodowe indywidualne 3 h- 21.09.-28.09.2018

doradztwo zawodowe grupowe 22-23.09

doradztwo zawodowe grupowe 15-20.09

harmonogram szkoleń zawodowych 19.09.2018-08.10.2018 

harmonogram szkoleń zawodowych 26.09.2018-15.10.2018

doradztwo zawodowe indywidualne 02.10.-03.10.2018

doradztwo zawodowe grupowe 04-05.10

doradztwo zawodowe grupowe 11-12.10

harmonogram szkoleń zawodowych 03.10.2018-22.10.2018

harmonogram szkoleń zawodowych 10.10.2018-29.10.2018

doradztwo grupowe 18-19.10

doradztwo indywidualne 16.10.-17.10.2018

harmonogram szkoleń zawodowych 17.10.2018-06.11.2018

doradztwo grupowe 25-26.10

doradztwo indywidualne 23.10.-24.10.2018

harmonogram szkoleń zawodowych 24.10.2018-12.11.2018

harmonogram szkoleń zawodowych 07.11.2018-29.11.2018

doradztwo indywidualne 07.11.2018doradztwo grupowe 08-09.11

doradztwo grupowe 08-09.11

harmonogram szkoleń zawodowych 07.11.2018-29.11.2018

harmonogram szkoleń zawodowych 03.12.2018-01.2019

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.