Projekt- WYKWALIFIKOWANY BRANŻOWIEC

logo

Zapraszamy do udziały w Projekcie

„Wykwalifikowany branżowiec”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki,

Działanie: RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Poddziałanie: RPWM.02.03.02 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

W ramach Projektu oferujemy kursy:

-Obsługa Suwnic-9 os.  – 3 gr.

5 dni po 8 godzin, (wymiar 28 godz./gr. teoria i 12 godz./gr. praktyka)

(max 3 osoby w gr. na praktyce),

-Obsługa HDS-9 os., 3 grupy

5 dni po 8 godzin, (wymiar 28 godz./gr. teoria i 12 godz./gr. praktyka)

(max 3 osoby w gr. na praktyce),

-Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR-8 os. – 1 grupa

7 dni po 8 godzin, wymiar 40 godz./gr.,

Operator Koparko-ładowarki kl. III 20 os.,

5 tygodni, (wymiar 116 godz./gr. zajęć teoretycznych i 86 godz./gr. zajęć praktycznych),

Spawanie metodą MAG 16 os.,

5 tygodni,  (wymiar 25 godz./gr. zajęć teoretycznych i 120 godz./gr. zajęć praktycznych)

-Kadry i płace-24 os., 3 gr.

25 dni, (wymiar 150 godz./gr.)

-Księgowość -24os., 3 grupy

25 dni, (wymiar 150 godz./gr. )

Magazynier z obsługą wózka widłowego-18 os.,  2 grupy

22 dni, (wymiar 129 godz./gr. teoria i 21 godz./gr. praktyka)

-Kosmetyczka-24 os., 3 grupy

25 dni, (wymiar 150 godz.)

-Zakładanie i pielęgnacja ogrodów-8 os. 1 grupa

25 dni, (wymiar 150 godz.)

-Barman-8 os.,  1 grupa

25 dni (wymiar 150 godz.)

Kursy/szkolenia zawodowego zakończą się:

  • egzaminem zewnętrznym nadającym kwalifikacje
  • testem wiedzy, który potwierdzi nabycie kompetencji

Do udziału w Projekcie zapraszamy:

  • Osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą),
  • uczące się,
  • pracujące
  • zamieszkujące w woj. warmińsko-mazurskie, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącego os fizycznych.
  • w przypadku kursu Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR – warunek ukończenie 21 lat

Rekrutacja rozpocznie się od 04.2018 do 10.2018 r. tj.  miesiąc przed rozpoczęciem

danego kursu/szkolenia zawodowego.

 

Listy rekrutacyjne zostaną stworzone do każdego z zadań – liczy się kolejność zgłoszeń!!!!

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych do pobrania ze strony lub w biurze proj. ul. 1 Maja 2/4 82-300 Elbląg.

Formularz można złożyć  w formie osobistej, listownie lub mailowo-konieczność uzupełnienia oryginału na etapie kwalifikowania kandydata do uczestnictwa w projekcie.

 

Obszar realizacji kursów/szkoleń – woj. warmińsko-mazurskie.

Termin realizacji kursów/szkoleń zawodowych – odbywać się będą w okresie od maja do listopada 2018 roku.  (średnio 2 m-ce).

Zajęcia poprowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów.

Aby kurs mógł zostać uznany za zaliczony –  należy uczestniczyć w min. 80% zajęciach.

 

W przypadku zainteresowania poproszę o kontakt e-mailowy elblag@eur.org.pl lub telefoniczny  55 232 65 14 – Osoba do kontaktu: Daria Witowska

WARTOŚĆ PROJEKTU : 616 557,50 ZŁ

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH : 524 073,87 ZŁ

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA : 30 827,88 ZŁ

FORMULARZE:

REGULAMIN PROJEKTU WB

Zał nr 1 formularz zgłoszeniowy Branżowiec

Zał nr 2 Oświadczenie DANE OSOBOWE

ZAł nr 3 oświadczenie o wykorzystania wizerunku

Zał nr 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie

 Ankieta niepełnosprawni

Ankieta ocenijąca projekt

Ankieta po zakończeniu udziału w projekcie

 

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.