PROJEKT SZYBKI POWRÓT DO PRACY

logotypy

Zapraszamy do udziału w Projekcie:

„Szybki powrót do pracy”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 05.06. Adaptacyjność pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

        W ramach projektu oferujemy :

– doradztwo zawodowe

– warsztaty w zakresie nabywania kompetencji kluczowych

– szkolenia zawodowe

– pośrednictwo pracy

– staże zawodowe

Zapraszamy osoby:

Zagrożone zwolnieniem z pracy, osoby będące w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją lub  osoby zwolnione, pozostających bez pracy z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,   w wieku  18 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Więcej informacji pod nr telefonu 58 728 24 16, 790 490 176 lub pruszcz@eur.org.pl 

Wartość projektu: 1. 006 993,50 zł

Wartość dofinansowania: 956 643,82 zł

Regulamin projektu 5.6.

Formularz rekrutacyjny

Dane osobowe SL

Dane osobowe

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.