Projekt KWALIFIKACJE NA CZASIE

logo


Zapraszamy do udziału w Projekcie:

„KWALIFIKACJE NA CZASIE”

Projekt RPWM.02.03.02-28-0023/16 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00- Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.03.00-Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania PRWM.02.03.02- Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

  • Kucharz
  • Stolarz
  • Tapicer
  • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Zapraszamy osoby:

  • Bezrobotne
  • Niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • Pracujące
  • Osoby niepełnosprawne

Więcej informacji pod nr telefonu 790 490 897 lub elblag@eur.org.pl 

Wartość projektu: 598 012,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 508 310,63 zł

Dotacja z budżetu krajowego 29 900,62 zł

Kwalifikacje na czasie REGULAMIN REKRUTACJI do PROJEKTU


Kwalifikacje na czasie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.