Projekt Rozwój + Praca = Przyszłość

kjl;l;.

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Rozwój + Praca = Przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację i wdrożenie usług rynku pracy realizowanych w ramach programu zawodowo – edukacyjnego.

W trakcie projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW i badania lekarskie na czas stażu
 • Catering

Zakres projektu:

 • Opracowanie Indywidualne Planu Działania i indywidualneporadnictwo zawodowe
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Coaching indywidualny
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby w wieku 18 – 29 lat
 • Osoby zamieszkujące obszar Gmin miejskich i wiejskich: Kwidzyn, Sztum, Pruszcz Gd., Tczew
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 • Ubodzy pracujący
 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.11.2019r. – 31.12.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 987 371, 38 ZŁ

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ W PROJEKT: 937 721, 38 ZŁ

Proces rekrutacji trwać będzie od 01 listopada 2019 r. do października 2020 r. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby, które nie zakwalifikują się do danej grupy, trafią na listę rezerwowych branych pod uwagę przy rekrutacji uczestników do kolejnych grup.

Więcej informacji można uzyskać:

telefonicznie: 790 – 490 – 176; mailowo: pruszcz@eur.org.pl

lub w biurze projektu: EUR Consulting Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 19; 83-000 Pruszcz Gdański

regulamin rekrutacji

regulamin projektu

zał 1 do regulaminu rekrutacji Formularz zgłoszeniowy

zał 2 do regulaminu rekrutacji oświadczenie kandydata

HARMONOGRAMY UDZIELANEGO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

harmonogram listopad PP

HARMONOGRAM – grudzień

HARMONOGRAM NA STRONĘ STYCZEŃ 2020

harmonogram koparkoładowarki EUR

Harmonogram Fryzjer-stylista

Harmonogram Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Harmonogram Magazynier z obsługą programów magazynowych

Harmonogram kurs obsługi programu Office

HARMONOGRAM luty 2020 aktualizacja

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.