NOWY ZAWÓD-TRWAŁE ZATRUDNIENIE

logo Toruń

Zapraszamy do udziału w projekcie

„NOWY ZAWÓD- TRWAŁE ZATRUDNIENIE”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.02  Wsparcie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 8.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Celem projektu podniesienie zdolności do zmiany, warunków lub formy zatrudnienia wśród 120 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowych lub pracujących w ramach umowy cywilnoprawnej zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim  dzięki uczestnictwie w programie aktywizacji zawodowej

W trakcie projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering

Zakres projektu:

 • Opracowanie Indywidualne Planu Działania i indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby które ukończyły 30  lat i więcej
 • Osoby zamieszkujące i pracujące w województwie kujawsko-pomorskim
 • Osoby posiadające jeden ze statutów na rynku pracy:

-zatrudnione na umowy krótkoterminowe

-osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

UWAGA!!  Miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

 • OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2020. – 31.12.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 716 967,37ZŁ

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ W PROJEKT: 716 967,37 ZŁ

Proces rekrutacji trwać będzie od 01 stycznia 2020 r.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby, które nie zakwalifikują się do danej grupy, trafią na listę rezerwowych branych pod uwagę przy rekrutacji uczestników do kolejnych grup.

Więcej informacji można uzyskać:

telefonicznie: 55  279 70 75; mailowo: kwidzyn@eur.org.pl

Regulamin rekrutacji uczestników

formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

Załączniki do regualminu projektu

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.