Betoniarz-zbrojarz

Celem szkolenia jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu zbrojarz-betoniarz.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

Bark przeciwskazań lekarskich

PROGRAM KURSU

Szkolenie Bhp

Rodzaje Obiektów Budowlanych

Materiałoznawstwo

Maszynoznawstwo

Kalkulacja Kosztów, Rysunek Techniczny, Dokumantacja Techniczna

Technologia betoniarstwa

Technologia zbrojenia

Zajęcia Praktyczne:

  • wykonanie zbrojeń i betonowanie schodów
  • wykonanie zbrojeń i betonowanie stropów, podciągów
  • wykonanie zbrojeń nadprożowych, podokiennych za względów konstrukcyjnych i na wymaganą nośność
  • betonowanie ścian w deskowaniach traconych,
  • wykonanie szkieletów zbrojeniowych słupów o różnym przekroju i rodzaju zbrojenia, belek obustronnie zamocowanych, wsporników ram, rygli, przeprowadzenie betonowania w deskowaniach,
  • korzystanie z deskowania tradycyjnego, deskowania systemowego oraz z rusztowań,
  • zagęszczanie mieszanki betonowej ręcznie i mechanicznie za pomocą wibratorów, pielęgnowanie mieszanki betonowej do momentu jej stwardnienia,
  • obsługiwanie sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania zbrojenia i betonowania,
  • wyszczególnianie rodzajów gruntów, wykopów, fundamentów, ścian, stropów ze względu na ich konstrukcję i rodzaj użytego materiału, schodów i elementów klatki schodowej, izolacji i instalacji występujących w budynku

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.